More Search Options
We found 0 results. View results
Your search results

ดอกเบี้ยผิดนัดชำระแบบใหม่ (สินเชื่อบ้าน)

Posted by home-888 on 14 พฤษภาคม 2020
0

เนื่องด้วยสภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน ทำให้แบงก์ชาติได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ทั้งรูปแบบสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อ SME ออกมาเพิ่มเติมอีก 1 มาตรการ คือ “วิธีการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้รูปแบบใหม่” โดยคิดคำนวนจากเงินต้นงวดที่ผิดนัดเท่านั้น เพื่อเป็นการลดภาระของลูกหนี้ได้อีกทางหนึ่ง

ซึ่งก่อนหน้านี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้ขอความร่วมมือสถาบันทางการเงินให้ออกมาตรการช่วยเหลือไปบ้างแล้ว อาทิ การปรับปรุงดอกเบี้ยและการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา รวมไปถึงการออกมาตรการปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อช่วยเหลือ SME เป็นต้น

เครดิต
: Facebook Page ธนาคารแห่งประเทศไทย
: phoenixproperty.co.th

แสดงความคิดเห็น

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

17 + 3 =

Compare Listings